Veiligheidsofficier

Naast het machtigen van personen en organisaties legt de Nationale Veiligheidsoverheid bijkomende maatregelen op om de bescherming van geclassificeerde informatie te garanderen. Zo dient elke organisatie die geclassificeerde informatie beheert verplicht een veiligheidsofficier aan te stellen.

Rol van de veiligheidsofficier

Elk bedrijf of administratie die toegang heeft tot geclassificeerde informatie moet verplicht een veiligheidsofficier aanstellen. De veiligheidsofficier is de enige officiële contactpersoon voor communicaties tussen de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) en haar klanten. Veiligheidsofficieren moeten zelf ook een veiligheidsmachtiging hebben.

Veiligheidsofficieren hebben twee belangrijke opdrachten:

   1. Toezien op de goede naleving van de veiligheidsregels binnen het bedrijf of administratie

De veiligheidsofficier moet erover waken dat medewerkers de veiligheidsregels omtrent geclassificeerde informatie correct toepassen. Hiertoe moet hij/zij medewerkers nauwkeurig informeren.

 

Elke inbreuk tegen de regels moet onmiddellijk gemeld worden aan de veiligheidsofficier, die vervolgens de Nationale Veiligheidsoverheid op de hoogte brengt. Bij een veiligheidsincident voert de veiligheidsofficier een intern administratief onderzoek en brengt hij/zij de directie en de overheid verantwoordelijk voor de gecompromitteerde stukken op de hoogte.

 

   2.  Beheren van de veiligheidsmachtigingen van medewerkers

De veiligheidsofficier dient de aanvragen voor veiligheidsmachtigingen van medewerkers in bij de NVO. De veiligheidsofficier brengt de betrokken medewerkers op de hoogte van de toekenning van de veiligheidsmachtigingen nadat de NVO een beslissing heeft genomen. De veiligheidsofficier staat ook in voor het melden van eventuele wijzigingen in burgerlijke staat of andere administratieve wijzigingen die relevant zijn voor de dossiers van medewerkers met veiligheidsmachtiging.