Eerste aanvraag

Voor het aanvragen van een individuele veiligheidsmachtiging moet de veiligheidsofficier, in samenwerking met de betrokken persoon:

  • De aanvraag voor een individuele veiligheidsmachtiging aanmaken in Habil
  • De basisvragenlijst invullen
  • De factuur betalen die beschikbaar is in Habil onder ‘retributie info’
  • De basisvragenlijst elektronisch verzenden (‘submit’) via Habil
  • De originele basisvragenlijst, nauwkeurig ondertekend door de veiligheidsofficier, de betrokken persoon en zijn eventuele partner, per post versturen naar:
Nationale Veiligheidsoverheid, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel

De volledige procedure staat gedetailleerd beschreven in de handleiding van Habil.

Wij raden u dan ook aan om deze handleiding te lezen vooraleer u uw aanvraag invoert.

Een individuele veiligheidsmachtiging is maximum 5 jaar geldig.