Het niveau of toepassingsgebied van een veiligheidsmachtiging wijzigen

Wanneer om professionele redenen het niveau van een veiligheidsmachtiging verhoogd moet worden of het toepassingsgebied uitgebreid dient te worden, kan dat via de veiligheidsofficier aangevraagd worden bij de Nationale Veiligheidsoverheid. De noodzaak hiervan dient steeds aangetoond te worden.

 

Verhogen van het niveau

Wanneer het niveau van een veiligheidsmachtiging verhoogd dient te worden, moet via de veiligheidsofficier een nieuwe veiligheidsmachtiging aangevraagd worden. Dit betekent dat opnieuw een veiligheidsonderzoek dient te gebeuren en dat de bijhorende kosten hiervoor opnieuw betaald moeten worden.

 

Uitbreiden van het toepassingsgebied

Wanneer het toepassingsgebied van een veiligheidsmachtiging uitgebreid dient te worden (vb. het niveau EU toevoegen), kan de veiligheidsofficier dit aanvragen door een email te sturen via Habil. De uitbreiding van het toepassingsgebied is in principe gratis.