Hernieuwen van een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen

Wanneer er nog steeds een veiligheidsmachtiging nodig is, maar de huidige machtiging dreigt te vervallen, dient een hernieuwingsaanvraag gedaan te worden.

Om de continuïteit van de activiteiten te garanderen, raadt de Nationale Veiligheidsoverheid aan om de hernieuwingsaanvraag ten minste zeven maanden voor de vervaldatum van de huidige machtiging te doen (tien maanden voor een machtiging van niveau ‘ZEER GEHEIM’).

De procedure is dezelfde als voor een eerste aanvraag. Op de basisvragenlijst moet er wel aangeduid worden dat het om een hernieuwing gaat, en niet om een initiële aanvraag.