Registratie van de administratie

Publieke administraties die toegang nodig hebben tot geclassificeerde informatie moeten zich eerst laten registreren bij de Nationale Veiligheidsoverheid vooraleer zij aanvragen voor certificaten kunnen indienen.

De registratie moet worden aangevraagd door:

  • De bevoegde minister, die tevens in het bezit moet zijn van een veiligheidsmachtiging

 

Voor een aanvraag tot registratie dient het volgende gedaan te worden:

  • Een begeleidende brief opstellen, ondertekend door de bevoegde minister
  • Juridisch statuut en ondernemingsnummer van uw organisatie bevestigen
  • Een kandidaat veiligheidsofficier aanstellen en zijn/haar persoonsgegevens overmaken: naam, email, telefoon, rijksregisternummer
  • De aanvraag mailen naar nvo-ans@diplobel.fed.be of per post versturen naar:
Nationale Veiligheidsoverheid, t.a.v. de voorzitter, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel

Vervolgens wordt voor de administratie een account aangemaakt in « Habil » waardoor de veiligheidsofficier de aanvragen voor veiligheidsmachtigingen voor natuurlijke personen kan indienen.