Fysieke veiligheid

Fysieke veiligheid heeft betrekking op de toepassing van fysische en technische beschermingsmaatregelen om onwettige toegang tot geclassificeerde informatie te voorkomen.

De minimale beschermingsmaatregelen worden bepaald op basis van een risicobeoordeling en gelden verplicht op alle plaatsen waar geclassificeerde informatie wordt bewaard of verwerkt. Afhankelijk van het gebruik worden deze plaatsen ingedeeld in administratieve en beveiligde zones. De veiligheidsofficier moet erop toezien dat de beschermingsmaatregelen voldoen aan de vastgestelde vereisten.