Publieke administraties

Medewerkers van administraties die toegang hebben tot geclassificeerde informatie moeten in het bezit zijn van een veiligheidsmachtiging. Daarnaast kunnen bepaalde overheden aan de Nationale Veiligheidsoverheid vragen om voorafgaandelijk aan de toegang tot gevoelige functies, gebouwen of evenementen een veiligheidsverificatie uit te voeren op betrokken personen. Afhankelijk van de rechtsgrond van de verificatie levert de Nationale Veiligheidsoverheid na evaluatie hiervoor een veiligheidsattest of een veiligheidsadvies af.