Wijzigingen in burgerlijke staat of andere administratieve wijzigingen melden

Wijzigingen in burgerlijke staat of de persoonlijke situatie van medewerkers moet u steeds melden aan de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO).

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

   1. Wijzigingen waarbij een partner moet worden toegevoegd

Wanneer de houder van een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen trouwt, officieel gaat samenwonen of een duurzame relatie met een partner heeft moet zijn/haar veiligheidsmachtiging opnieuw worden goedgekeurd. De veiligheidsofficier dient een nieuwe veiligheidsmachtiging aan te vragen.

In het zeldzame geval dat het om een veiligheidsmachtiging van het niveau ‘zeer geheim’ gaat, moet voor elke wijziging waarbij een nieuwe meerderjarige persoon officieel op het adres van betrokkene woont een nieuwe veiligheidsmachtiging worden  aangevraagd.

   2. Wijzigingen waarbij een partner moet worden weggenomen of administratieve wijzigingen

Wanneer de houder van een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen uit de echt scheidt, niet langer wettelijk samenwoont, niet langer een duurzame relatie met een partner heeft of wanneer hij/zij van adres wijzigt, moet deze wijziging gemeld worden aan de NVO. De veiligheidsofficier stuurt hiervoor een e-mail naar Habil@diplobel.fed.be. In dit geval moet er geen nieuwe veiligheidsmachtiging worden aangevraagd omdat er geen bijkomende personen als onderdeel van uw onderzoek moeten worden doorgelicht.