Veiligheidsmachtigingen voor rechtspersonen

De Nationale Veiligheidsoverheid kan enkel aanvragen verwerken van bedrijven die gevestigd zijn in België. Bovendien moet het bedrijf een noodzaak tot kennisname van geclassificeerde informatie kunnen voorleggen.

Aanvraagprocedures

Maak uw keuze tussen:

 1. Eerste aanvraag
 2. Aanvraag tot hernieuwen van een veiligheidsmachtiging
 3. Aanvraag tot wijziging van het niveau of toepassingsgebied van een veiligheidsmachtiging

 

Wijzigingen melden met betrekking tot uw onderneming

Wanneer een firma bijvoorbeeld van naam of adres verandert, wanneer het een nieuw communicatie- en informatiesysteem wil laten keuren, of wanneer er wijzigingen plaatsvinden in de raad van bestuur, moeten volgende stappen worden ondernomen:

 1. Aanvraagformulier fase I invullen en ondertekenen
 2. Bij type aanvraag categorie ‘andere’ aanvinken en de wijziging omschrijven
 3. Een uittreksel van het Staatsblad of elk ander document over de wijziging(en) toevoegen

De gevraagde documenten elektronisch per e-mail versturen naar indussec@diplobel.fed.be .

 

Kostprijs voor een veiligheidsmachtiging voor rechtspersonen

De kostprijs van een veiligheidsmachtiging voor rechtspersonen wordt bepaald door het niveau en werd wettelijk als volgt vastgelegd:

 • Vertrouwelijk: 900 €
 • Geheim: 1200 €
 • Zeer geheim: 1500 €

Wanneer een aanvraag voor een veiligheidsmachtiging voor rechtspersonen ontvankelijk wordt verklaard (goedkeuring fase I), wordt er automatisch een factuur verstuurd via e-mail.

In de praktijk worden bedrijven niet gemachtigd op het niveau ‘ZEER GEHEIM’. Toch kunnen individuen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld in NAVO-context) een machtiging ‘ZEER GEHEIM’ aanvragen terwijl hun firma slechts op het niveau ‘GEHEIM’ gemachtigd is.

 

Duurtijd van de beslissing over de toekenning van een veiligheidsmachtiging voor rechtspersonen

De termijn waarbinnen de Nationale Veiligheidsoverheid een beslissing kan nemen, hangt in de eerste plaats af van het gevraagde niveau van de machtiging. Onderstaande termijnen worden als leidraad gehanteerd:

 • Vertrouwelijk: 5 maanden
 • Geheim: 6 maanden
 • Zeer geheim: 9 maanden

Deze termijnen gelden vanaf de datum van ontvangst van de volledig ingevulde aanvraag door de Nationale Veiligheidsoverheid.

 

Het Platform "Habil"

"Habil" is een databank waarin de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) alle aanvragen voor veiligheidsmachtigingen voor natuurlijke personen beheert. Via Habil kan een basisvragenlijst voor het bekomen van een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen opgeladen worden en desgevallend de factuur betaald worden. Habil moet ook gebruikt worden voor het melden van administratieve wijzigingen in dossiers van personen met een veiligheidsmachtiging.

Om "Habil" zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken heeft de NVO een handleiding ontwikkeld voor de applicatie. Het is ten zeerste aangeraden om de handleiding grondig te lezen alvorens een aanvraag in te voeren in het platform.

Wat te doen als een Habil-account vervallen is?

Wanneer een Habil-account vervallen is en er nog onafgewerkte aanvragen zijn, moet de Nationale Veiligheidsoverheid gevraagd worden om de account te reactiveren. Dit kan via een eenvoudige e-mail aan habil@diplobel.fed.be . De reactivering van een account wordt steeds onderzocht en zal dus niet automatisch worden toegekend.