Wat is het platform 'Habil" ?

"Habil" is een databank waarin de Nationale Veiligheidsoverheid alle aanvragen voor veiligheidsmachtigingen voor natuurlijke personen beheert. Via Habil kunt de basisvragenlijst voor het bekomen van een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen opgeladen worden en desgevallend de factuur betaald worden. Habil moet ook gebruikt worden voor het melden van administratieve wijzigingen in dossiers van personen met een veiligheidsmachtiging.

Om Habil zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken heeft de Nationale Veiligheidsoverheid een handleiding ontwikkeld voor de applicatie. Het is ten zeerste aangeraden om de handleiding grondig te lezen alvorens een aanvraag in te voeren in Habil.

Bijlagen: