Veiligheidsmachtigingen

Veiligheidsmachtigingen worden steevast eerst toegekend op niveau van de rechtspersoon. Dat is wat genoemd wordt een veiligheidsmachtiging voor rechtspersonen. Pas daarna kunnen medewerkers, of natuurlijke personen, een aanvraag voor een individuele veiligheidsmachtiging indienen. Dat is wat genoemd wordt een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen.