Private ondernemingen

Wanneer een bedrijf wil meedingen naar geclassificeerde contracten of andere geclassificeerde informatie moet kunnen verwerken, dient het hiervoor een veiligheidsmachtiging voor een rechtspersoon aan te vragen bij de Nationale Veiligheidsoverheid. Natuurlijke personen moeten hun aanvraag voor een veiligheidsmachtiging voor individuen steeds indienen via een rechtspersoon. De machtiging moet eerst worden toegekend op niveau van het bedrijf vooraleer medewerkers een aanvraag voor een veiligheidsmachtiging voor individuen kunnen indienen.