Organisatie

De Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) is een collegiale dienst. Dit betekent dat de NVO samengesteld is uit verschillende diensten uit meerdere federale departementen en op een collegiale manier samenwerkt en beslissingen neemt. In dit kader is het secretariaat van de Nationale Veiligheidsoverheid in de eerste plaats verantwoordelijk voor de administratieve behandeling van aanvragen en het afleveren van de veiligheidscertificaten.

De collegiale diensten

De collegiale diensten leveren een essentiële bijdrage aan de dienstverlening van de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO). Zo voeren bijvoorbeeld de inlichtingen- en veiligheidsdiensten veiligheidsonderzoeken uit in het kader van de veiligheidsmachtigingen en voert de federale politie belangrijke taken uit in het kader van de veiligheidsverificaties. De diensten van de NVO beslissen gezamenlijk over de toekenning van een veiligheidsmachtiging alsook over de reikwijdte van een veiligheidsverificatie.

De Nationale Veiligheidsoverheid bestaat uit negen collegiale diensten:

 

 

Het Secretariaat

Het secretariaat van de NVO vervult een belangrijke administratief ondersteunende en beleidscoördinerende functie tussen de diensten van de verschillende departementen van de collegiale overheid. Het secretariaat is gevestigd op de FOD Buitenlandse Zaken.

Het secretariaat bestaat uit vier teams :

Veiligheidsmachtigingen, -attesten en -adviezen

Deze dienst behandelt aanvragen van bedrijven, administraties en hun werknemers die toegang nodig hebben tot geclassificeerde informatie. Na een beslissing van de Nationale Veiligheidsoverheid levert de dienst al dan niet een veiligheidsmachtiging af.

Voor toegang tot bepaalde beroepen, gebouwen of evenementen kan een administratieve overheid een veiligheidsverificatie (“screening”) opleggen. Afhankelijk van de context (zie Wet 11.12.1998 artikelen 22 bis en quinquies) kan dergelijke verificatie leiden tot een veiligheidsattest of een veiligheidsadvies.

 

Communicatieveiligheid

De dienst INFOSEC voert ondersteunende en coördinerende opdrachten uit voor de beveiliging van geclassificeerde informatie die bewaard of verwerkt wordt op communicatie- en informatie systemen. Daarnaast treedt de dienst op als nationale homologatieoverheid en levert hiertoe certificaten af voor gekeurde communicatie– en informatiesystemen. INFOSEC vertegenwoordigt België in informatieveiligheidscomités van internationale organisaties zoals de Raad van de Europese Unie en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

 

Internationaal

Deze dienst coördineert de internationale activiteiten van de NVO. Hij onderhandelt veiligheidsakkoorden met belangrijke partnerlanden en vertegenwoordigt België in veiligheidscomités van internationale organisaties, zoals de Europese Unie (EU) en de NAVO.

 

Ondersteuning

Deze dienst verzorgt de administratieve ondersteuning. Zijn medewerkers spelen een belangrijke rol in de dienstverlening omdat ze vragen van klanten beantwoorden en zorgen voor een vlotte doorverwijzing van aanvragen.