Nationale bevoegdheden

De klanten zijn bedrijven en publieke administraties die bij de uitoefening van hun activiteiten toegang nodig hebben tot geclassificeerde informatie of tot gevoelige beroepen, gebouwen of evenementen. Zij werken vaak in vitale sectoren zoals veiligheid, defensie, ruimtevaart of de nucleaire sector.

De Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) staat in voor de beveiliging van geclassificeerde informatie waarvoor de overheid verantwoordelijk is. Hiervoor beschikt ze over een reeks unieke bevoegdheden.

Eén van de hoofdactiviteiten is het afleveren van certificaten aan bedrijven of personen die toegang tot geclassificeerde informatie of tot gevoelige beroepen, gebouwen of evenementen nodig hebben.

Daarnaast ziet de NVO toe op de implementatie van een reeks maatregelen ter bescherming van geclassificeerde informatie, zoals de rol van de veiligheidsofficier of de goedkeuring van informatie- en communicatiesystemen.