Wat te doen wanneer een werknemer met een geldige veiligheidsmachtiging de organisatie verlaat?

Wanneer een werknemer met een geldige individuele veiligheidsmachtiging vertrekt, moet de veiligheidsofficier het certificaat van de veiligheidsmachtiging met een begeleidende brief terugsturen naar:

Nationale Veiligheidsoverheid, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel

Om te voorkomen dat een veiligheidsmachtiging van een persoon die werd ontslagen vanwege veiligheidsrelevante feiten, wordt overgedragen naar een derde onderneming, is het belangrijk om de reden van ontslag te communiceren aan de NVO.

Alternatief kan de veiligheidsofficier het certificaat van de geldige veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen vernietigen en het proces-verbaal van vernietiging mailen naar nvo-ans@diplobel.fed.be .