Wat te doen indien zich een veiligheidsincident voordoet binnen de organisatie?

Elke inbreuk tegen de regels moet onmiddellijk gemeld worden aan de veiligheidsofficier. De veiligheidsofficier brengt vervolgens de Nationale Veiligheidsoverheid hiervan schriftelijk op de hoogte via een aangetekende brief aan:

Nationale Veiligheidsoverheid, t.a.v. Secretaris van de NVO, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel

Bij een veiligheidsincident voert de veiligheidsofficier een intern administratief onderzoek en brengt hij/zij de directie en de overheid verantwoordelijk voor de gecompromitteerde stukken op de hoogte.