Het niveau of toepassingsgebied van een veiligheidsmachtiging wijzigen

Wanneer een onderneming of een individu om professionele redenen het niveau van zijn/haar veiligheidsmachtiging moet verhogen of het toepassingsgebied dient uit te breiden, kan dit als veiligheidsofficier aangevraagd worden bij de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO). De betrokken persoon of entiteit dient steeds de noodzaak hiervan aan te tonen.

 

1. Verhogen van het niveau

Wanneer een personeelslid of entiteit het niveau van zijn/haar veiligheidsmachtiging dient te verhogen, moet u als veiligheidsofficier een nieuwe veiligheidsmachtiging aanvragen voor deze natuurlijke persoon of rechtspersoon. Dit betekent dat betrokkene of de onderneming opnieuw aan een veiligheidsonderzoek wordt onderworpen en dat dus opnieuw de bijhorende kosten hiervoor moeten betaald worden.

 

2. Uitbreiden van het toepassingsgebied

Wanneer het toepassingsgebied van de veiligheidsmachtiging van een personeelslid of onderneming moet worden uitgebreid, vb. het niveau EU toevoegen, kan u dit als veiligheidsofficier aanvragen door een email te sturen via Habil. De uitbreiding van het toepassingsgebied is in principe gratis.