Een veiligheidsofficier vervangen

Wanneer u een veiligheidsofficier wil vervangen, moet u dit melden aan de Nationale Veiligheidsoverheid. Het is belangrijk te weten dat de nieuwe veiligheidsofficier verplicht over een veiligheidsmachtiging moet beschikken. Indien de vervangende veiligheidsofficier nog geen veiligheidsmachtiging heeft, kan u voorlopig een werknemer met een veiligheidsmachtiging aanstellen als interim veiligheidsofficier tot de vervangende veiligheidsofficier zijn/haar machtiging heeft verkregen.

U dient hiervoor volgende informatie via email te versturen via indussec@diplobel.fed.be :

  • Begeleidende brief ondertekend door desgevallend de raad van bestuur, de directie of de bevoegde minister
  • Gegevens van de nieuwe veiligheidsofficier: naam, email, telefoon en rijksregisternummer
  • Naam van de veiligheidsofficier die wordt vervangen
  • Wanneer een veiligheidsofficier uw organisatie verlaat, dient de nieuwe veiligheidsofficier het certificaat van de veiligheidsmachtiging van de oude veiligheidsofficier met een begeleidende brief terugsturen naar:
Nationale Veiligheidsoverheid, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel