Een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen van een nieuwe werknemer laten overzetten

Wanneer een persoon met een geldige veiligheidsmachtiging van werkgever verandert waar hij/zij om professionele redenen ook een machtiging nodig heeft, kan de geldige veiligheidsmachtiging worden overgedragen naar de nieuwe werkgever. Om dit te regelen moet de veiligheidsofficier van de oude werkgever het certificaat per post terugsturen naar de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO), of het certificaat volgens de geldende regels vernietigen. De veiligheidsofficier van de nieuwe werkgever stuurt vervolgens een eenvoudige email naar Habil@diplobel.fed.be met verzoek tot overzetting van de machtiging.

De Nationale Veiligheidsoverheid onderzoekt het verzoek en neemt een beslissing op voorwaarde dat:

  • De nieuwe werkgever over een geldige veiligheidsmachtiging voor rechtspersonen beschikt
  • De veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen effectief geldig is
  • De noodzaak tot kennisname is aangetoond
  • Het niveau en toepassingsgebied zijn bevestigd
  • Er geen wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie
  • Een aangepast CV wordt overgemaakt

Als de evaluatie van de Nationale Veiligheidsoverheid positief is, stuurt zij het certificaat van de geldige veiligheidsmachtiging vervolgens per post naar de veiligheidsofficier van de nieuwe werkgever die het certificaat dient te bewaren.