Aanstelling van de veiligheidsofficier en, desgevallend, een medewerker

Afhankelijk van het type organisatie wordt de veiligheidsofficier aangesteld door:

  • De Raad van Bestuur of de Directie van het bedrijf
  • De Minister bevoegd voor de administratie
  • De Directeur van de Publieke Internationale Organisatie

Een organisatie stelt bij voorkeur maximaal twee veiligheidsofficieren aan. Voor grote organisaties is de aanstelling van een tweede veiligheidsofficier zeker aan te raden om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Veiligheidsofficieren zijn immers de enige contactpersonen voor de Nationale Veiligheidsoverheid binnen een organisatie. 

Veiligheidsofficieren moeten verplicht een veiligheidsmachtiging hebben en een persoonlijke account voor Habil.

Daarnaast kan de veiligheidsofficier één of meerdere medewerkers aanstellen voor het uitvoeren van administratieve taken die verband houden met zijn taken als veiligheidsofficier. De medewerker moet ook een veiligheidsmachtiging en een persoonlijke account in Habil hebben. De veiligheidsofficier moet de Nationale Veiligheidsoverheid informeren over de identiteit van een eventuele medewerker.

De veiligheidsofficier staat onder toezicht van de Nationale Veiligheidsoverheid. Om veiligheidsofficieren te helpen bij de uitvoering van hun taken informeert de Nationale Veiligheidsoverheid haar veiligheidsofficieren regelmatig over geldende regels en procedures.