Registratie van de organisatie

Internationale organisaties die toegang nodig hebben tot geclassificeerde informatie moeten zich eerst laten registreren bij de Nationale Veiligheidsoverheid vooraleer zij aanvragen voor certificaten kunnen indienen.

De registratie moet worden aangevraagd door :

  • De directeur van de publieke internationale organisatie die tevens in het bezit moet zijn van een veiligheidsmachtiging.

 

Voor een aanvraag tot registratie dient het volgende gedaan te worden:

  • Een begeleidende brief opstellen, ondertekend door de directeur
  • Juridisch statuut en ondernemingsnummer van uw organisatie bevestigen
  • Een kandidaat veiligheidsofficier aanstellen en zijn/haar persoonsgegevens overmaken: naam, email, telefoon, rijksregisternummer
  • De aanvraag mailen naar nvo-ans@diplobel.fed.be of per post versturen naar:
Nationale Veiligheidsoverheid, t.a.v. de Voorzitter, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel

Vervolgens wordt voor de internationale organisatie een account aangemaakt in Habil waardoor de veiligheidsofficier de aanvragen voor individuele veiligheidsmachtigingen kan indienen.