Wie is betrokken ?

De klanten zijn bedrijven en publieke administraties die bij de uitoefening van hun activiteiten toegang nodig hebben tot geclassificeerde informatie of tot gevoelige beroepen, gebouwen of evenementen. Zij werken vaak in vitale sectoren zoals veiligheid, defensie, ruimtevaart of de nucleaire sector. Op internationaal vlak werkt de Nationale Veiligheidsoverheid nauw samen met nationale veiligheidsoverheden in andere landen en belangrijke internationale organisaties zoals de Europese Unie (EU) en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

Natuurlijke personen en zelfstandige consultants

Alle aanvragen van natuurlijke personen moeten steeds gelinkt worden aan een rechtspersoon die gemachtigd is om geclassificeerde informatie te behandelen. Zelfstandige consultants kunnen dus nooit een aanvraag voor een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen indienen zonder eerst een veiligheidsmachtiging voor rechtspersonen aan te vragen voor hun bedrijf, zelfs wanneer het om een éénmansbedrijf gaat.

 

Bedrijven

Wanneer een bedrijf wil meedingen naar geclassificeerde contracten of andere geclassificeerde informatie moet kunnen verwerken, dient het hiervoor een veiligheidsmachtiging voor rechtspersonen aan te vragen bij de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO).

Natuurlijke personen moeten hun aanvraag voor een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen steeds indienen via een rechtspersoon. De machtiging moet eerst worden toegekend op niveau van het bedrijf vooraleer medewerkers een aanvraag voor een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen kunnen indienen.

 

De publieke sector (nationaal et internationaal)

Medewerkers van administraties en internationale organisaties die toegang hebben tot geclassificeerde informatie moeten in het bezit zijn van een veiligheidsmachtiging. Daarnaast kunnen bepaalde overheden aan de NVO vragen om voor de toegang tot gevoelige functies, gebouwen of evenementen een veiligheidsverificatie uit te voeren op betrokken personen. Afhankelijk van de rechtsgrond voor de veiligheidsverificatie (volgens de wet van 11.12.1998) levert de NVO na evaluatie hiervoor een veiligheidsattest of een veiligheidsadvies af.