Wat is het verschil tussen veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen?

De Nationale Veiligheidsoverheid levert certificaten af om de toegang tot geclassificeerde informatie of tot gevoelige beroepen, gebouwen of evenementen te regelen. Afhankelijk van de rechtsgrond (zie Wet 11.12.1998) kan het gaan om veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten of -adviezen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de publieke en de private sector wat certificaten en bijhorende aanvraagprocedures betreft. Voor meer informatie hieromtrent zie: private ondernemingen, publieke administraties of internationale organisaties.

Een veiligheidsmachtiging is noodzakelijk voor iedereen die om professionele redenen toegang nodig heeft tot geclassificeerde informatie. Zonder een veiligheidsmachtiging is het wettelijk verboden om geclassificeerde informatie te raadplegen, verwerken of behandelen.

Veiligheidsattesten en –adviezen daarentegen worden op vraag van bepaalde administratieve overheden uit veiligheidsoverwegingen opgelegd om de toegang tot gevoelige beroepen, gebouwen of evenementen te regelen. Afhankelijk van wie de initiatief nemende overheid is (zie Wet 11.12.1998) gaat het om een veiligheidsattest of een veiligheidsadvies. Zowel een veiligheidsattest als een veiligheidsadvies worden afgeleverd na uitvoering van een veiligheidsverificatie.