Wat is het verschil tussen een veiligheidsmachtiging voor rechtspersonen en een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen ?

Veiligheidsmachtigingen worden steevast eerst toegekend op niveau van de rechtspersoon. Dat is wat genoemd wordt een veiligheidsmachtiging voor rechtspersonen. Pas daarna kunnen medewerkers, of natuurlijke personen, een aanvraag voor een individuele veiligheidsmachtiging indienen. Dat is wat genoemd wordt een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen.

De aanvragen van natuurlijke personen moeten dus steeds gelinkt worden aan een bedrijf of administratie die van de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) op voorhand de toestemming kreeg om geclassificeerde informatie te behandelen.

Concreet wil dit zeggen dat:

Van zodra dit gebeurd is kunnen medewerkers een aanvraag voor een veiligheidsmachtiging voor natuurlijke personen indienen via de veiligheidsofficier van hun organisatie.