Hoe dient een noodzaak tot kennisname aangetoond te worden?

Wie een veiligheidsmachtiging aanvraagt voor een bedrijf, administratie, of een individuele medewerker moet hier steeds de professionele noodzaak van kunnen bewijzen.

Bedrijven moeten bij elke aanvraag een officieel document van hun opdrachtgever voegen waarbij de opdrachtgever identificeerbaar is en waarbij het vereiste classificatieniveau duidelijk vermeld staat. Het document kan de vorm aannemen van een openbare aanbesteding, een contract (voorstel), een contractclausule of een gemotiveerde brief van de overheid of opdrachtgever die de veiligheidsmachtiging oplegt. Onderaannemers dienen dit document te verkrijgen via hun aannemer of opdrachtgever.

Publieke administraties dienen de noodzaak tot kennisname te motiveren in een brief ondertekend door de bevoegde minister of, in het geval van internationale organisaties, de directeur.

De veiligheidsofficier motiveert de noodzaak tot kennisname van medewerkers.