Geclassificeerde informatie

Geclassificeerde informatie is informatie die als ze misbruikt wordt de vitale belangen van België kan schaden. Om deze reden wordt er door of in opdracht van een overheid een beschermingsniveau aan toegekend. Onder "geclassificeerde informatie" verstaat men onder meer documenten, gegevens en materieel die bij niet-geëigend gebruik de veiligheid, de internationale relaties of het economisch potentieel van België kunnen beschadigen. Administraties en bedrijven werkzaam in vitale sectoren zoals veiligheid, defensie, ruimtevaart en de nucleaire sector kunnen voor hun opdrachten in aanraking komen met geclassificeerde informatie.

De vier criteria

Een persoon die toegang nodig heeft tot geclassificeerde informatie moet voldoen aan vier vereisten:

  1. Werken voor een bedrijf of administratie die door de NVO gemachtigd of geregistreerd is om geclassificeerde informatie te behandelen
  2. Een veiligheidsmachtiging voor individuen hebben op het vereiste niveau
  3. Een noodzaak tot kennisname omwille van professionele redenen aantonen
  4. Een veiligheidsbriefing gehad hebben

 

De classificatieniveau's

In België zijn er drie classificatieniveau’s:

  • VERTROUWELIJK
  • GEHEIM
  • ZEER GEHEIM

Het classificatieniveau wordt bepaald op basis van de inhoud. Andere landen of internationale organisaties hebben vaak nog een lager, vierde classificatieniveau.

Hieronder een tabel met de verschillende classificatieniveau’s die gehanteerd worden in België en binnen de Europese Unie (EU) en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO):

 

NATIONAAL (BELGIE) ZEER GEHEIM/TRES SECRET

GEHEIM/SECRET

VERTROUWELIJK/CONFIDENTIEL

 
NAVO

COSMIC TOP SECRET

NATO SECRET NATO CONFIDENTIAL

NATO RESTRICTED

EU

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE/EU SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED