Algemene informatie

Om te begrijpen wat de Nationale Veiligheidsoverheid precies doet, is het belangrijk om even stil te staan bij een aantal kernbegrippen uit het werkdomein. De diensten van de Nationale Veiligheidsoverheid zijn in de eerste plaats gericht op de bescherming van geclassificeerde informatie. Het is dus van belang te weten wat geclassificeerde informatie precies is en hoe de toegang ertoe geregeld is.